Skip to main content

Vår vision

“En levande verksamhet för hela människan”

Hos oss använder barn inte bara huvud, utan även hjärta och händer. Vi skapar sammanhang där alla delar av människan växer
i ett harmoniskt samspel.
Det är då vi hjälper barnen att utvecklas till friska och fria individer. Individer som kan hitta sina unika livsuppgifter.
Individer som vill förändra världen till det bättre!

Vår värdegrund

  •  I verksamhetens alla delar respekterar vi och utgår ifrån alla människors lika värde.
  •  Vi verkar för att alla barn och vuxna ska känna sig trygga hos oss.
  •  Vi är en modern waldorfskola och kulturbärare i tiden.
  •  Hållbarhet präglar allt vi gör – ur ett socialt, hälsomässigt, miljömässigt, och organisatoriskt perspektiv.
  •  Transparens, delaktighet och engagemang genomsyrar helaorganisationen.

Maskerad

Fredag, 16 februari