Skip to main content
Skola

Föräldraengagemang

Som förälder i en waldorfskola är du viktig och behövd

Du förväntas ta ansvar och vara delaktig i dina barns skola. Lärarna ansvarar för undervisningen och har det pedagogiska ansvaret och driver skolverksamheten, men skolan bärs till stor del också av föräldrarna. Det innebär att föräldrarna tillsammans ordnar vårfest/öppet hus, deltar i arbetsdagar och föräldramöten mm.

Skolans Öppna hus om våren har till uppgift att både vara en mötesplats för skolans lärare, elever och föräldrar samt att välkomna nya föräldrar och elever som visar intresse för att gå på vår skola.

En gång per termin ordnas en arbetshelg då vi gör fint både inne i skolan och ute på skolgården. Vi målar, rensar rabatter, reparerar mindre saker, städar med mera. Detta är ett bra tillfälle att lära känna varandra och varandras barn. Under dagen görs ett uppehåll för gemensam lunch. Ja, skolan bärs av vårt gemensamma arbete och engagemang.

Alla föräldrar kan vara medlemmar eller stödmedlemmar i Gnesta Waldorfskoleförening. I varje klass finns två klassföräldrar som tillsammans bildar föräldrarådet Navet.

Navet – Gnesta Waldorfskolas föräldraråd

Navets syfte är att vara en kanal för föräldrarnas engagemang och stötta skolan när det behövs. Det är klassföräldrarna som utgör Navet. Varje klass ska ha två klassföräldrar som kan turas om att gå på Navets möten, till exempel varannan gång eller varannan termin. Nya klassföräldrar väljs varje år av respektive klass. Klassföräldrarna åtar sig att delta på Navets möten första torsdagen i månaden 18:30-20:30, och leda vidare viktig information från Navet till föräldrar och vice versa.

Navets uppdrag är att:

  • Arrangera arbetsdagar höst och vår, samt vårfesten.
  • Fungera som länk mellan föräldrar och kollegiet.
  • Praktiskt stötta skolan, både långsiktigt och konkret.
  • Organisera diverse evenemang på skolan i samråd med styrelse och rektor.
  • Sköta om en digital kunskapsbank för nya klassföräldrar som tar vid i Navet.

Skolans kök

Mat är så mycket mer än något man äter för att bli mätt.
Det handlar om helheten: livslust, njutning, hälsa, etik och miljö.
Läs mer

Kontakt
Nahid Rezaei

Nahid Rezaei

Rektor skola och fritids
072-231 34 70
rektor@gnestawaldorfskola.se
Ylva Hallberg

Ylva Hallberg

Fritidsansvarig

ylva.hallberg@gnestawaldorfskola.se
Erica Danielsson

Erica Danielsson

Administratör
0158-801 776
administration@gnestawaldorfskola.se

Vårtermin 10/01

VT start den 10 januari 2023! Välkomna tillbaka!

Gnesta Waldorfskola

Fjällgatan 11-13,
646 32 Gnesta

Telefon: 0158-520 30

Rektor

Nahid Rezaei
rektor@
gnestawaldorfskola.se

072-231 34 70

Skolsköterskor

Annika Löfström Stare
Måndagar
073-067 44 73

Susann Öqvist
Måndag-fredag
070-277 00 67

skolhalsovarden@
gnestawaldorfskola.se

Ekonomi

Madeleine Nörgaard
ekonomi@
gnestawaldorfskola.se

0158-801 777


Ansök
Klagomål och Synpunkter