Skip to main content
Skola

Föräldraengagemang

Som förälder i en waldorfskola är du viktig och behövd

Du förväntas ta ansvar och vara delaktig i dina barns skola. Lärarna ansvarar för undervisningen och har det pedagogiska ansvaret och driver skolverksamheten, men skolan bärs till stor del också av föräldrarna. Det innebär att föräldrarna tillsammans ordnar vårfest/öppet hus, deltar i arbetsdagar och föräldramöten mm.

Skolans Öppna hus om våren har till uppgift att både vara en mötesplats för skolans lärare, elever och föräldrar samt att välkomna nya föräldrar och elever som visar intresse för att gå på vår skola.

En gång per termin ordnas en arbetshelg då vi gör fint både inne i skolan och ute på skolgården. Vi målar, rensar rabatter, reparerar mindre saker, städar med mera. Detta är ett bra tillfälle att lära känna varandra och varandras barn. Under dagen görs ett uppehåll för gemensam lunch. Ja, skolan bärs av vårt gemensamma arbete och engagemang.

Alla föräldrar kan vara medlemmar eller stödmedlemmar i Gnesta Waldorfskoleförening. I varje klass finns två klassföräldrar som tillsammans bildar föräldrarådet Navet.

Navet – Gnesta Waldorfskolas föräldraråd

Navets syfte är att vara en kanal för föräldrarnas engagemang och stötta skolan när det behövs. Det är klassföräldrarna som utgör Navet och varje klass ska ha två klassföräldrar. Klassföräldrarna åtar sig att delta på Navets möten och leda vidare viktig information från Navet till föräldrar och vice versa. Nya klassföräldrar väljs varje år av respektive klass. De som varit klassföräldrar under föregående år är kvar som klassföräldrar till och med höstens fixardag.

Navets uppdrag är att:

  • Arrangera fixardagar höst och vår, samt vårfesten
  • Fungera som länk mellan föräldrar och kollegiet
  • Praktiskt stötta skolan, både långsiktigt och konkret
  • Sköta om en digital kunskapsbank för nya klassföräldrar som tar vid i Navet
Kontakt
Erica Danielsson

Erica Danielsson

Administratör
0158-801 776
administration@gnestawaldorfskola.se
Ylva Hallberg

Ylva Hallberg

Fritidsansvarig

ylva.hallberg@gnestawaldorfskola.se
Madeleine Nörgaard

Madeleine Nörgaard

Ekonomi
0158-801777
ekonomi@gnestawaldorfskola.se

Vitek Ronovsky

Rektor skola och fritids
072-231 34 70
rektor@gnestawaldorfskola.se

Maskerad

Fredag, 16 februari