Skip to main content
Skola

Admentum

Ett enkelt sätt för skolan att kommunicera med vårdnadshavare

Vi har valt Admentum då det är ett verktyg som vi upplever är lätt för såväl vårdnadshavare och medarbetare att hantera.

Det underlättar mycket i det praktiska arbetet på skolan – vilket skapar en trygg skoldag och mer tid för pedagogerna att vara med eleverna.

Här kan du läsa mer om hur du använder Admentum på Webben och i appen.


Har ni frågor så maila till administration@gnestawaldorfskola.se

Admentum webb

På webben får du tillgång till alla funktioner i Admentum. Här kan du bland annat se betyg och skriftliga omdömen, uppgifter som eleven har och söka ledigt.

Inloggning

Du får ett mail från skolan med ditt användarnamn och en länk till att skapa ett lösenord. När du loggat in första gången på webbsidan kan du även logga in i vår app. Du hittar appen i Google Play eller Appstore, Admentum av Svenska Skolplattformen AB.

Hämta appen i Apple Appstore

Startsidan

Navigering – På startsidan har du ditt barns schema till vänster och dina olika funktioner till höger. Admentums ikon högst upp till vänster är även en hemknapp, trycker du där återvänder du alltid till din förstasida. Uppe till höger under ditt namn kommer du år dina inställningar och information. Under skolans namn hittar du en översikt på skolans klasser. För att komma åt en funktion klickar du på ikonen för den önskade funktionen. Om du har fler barn så får du en dropdown och om du klickar på barnets namn där du kan välja ett annat barn.

Inställningar – Under ditt namn uppe till höger hittar du dina egna inställningar. Här kan du ändra din information, sätta nytt lösenord och styra hur du vill få notifikationer från systemet. Du kan även slå ihop konton om du har barn på olika skolor som använder Admentum (se nedan).

Konton (slå ihop konton) – Om du har barn på andra skolor som också har Admentum kan du använda en och samma inloggning. Du går då in på inställningar under ditt namn och sedan väljer du konto. Då får du en möjlighet att med hjälp av ditt lösenord på det andra kontot slå ihop det med kontot som du är inloggad på. När du slagit ihop kontot väljer du sedan vilket konto du vill vara inloggad på under ditt namn uppe till höger.

Schema – För att söka upp andra scheman eller byta vecka så klickar du på ”Avancerat” i schemats överkant. Lektionerna i schemat går att klicka på för att få mer information.
Matsedel – Om skolan registrerat sin matsedel syns den under schemat. Klicka på ”Visa hela veckan” för att se fler dagar eller kommande veckor.

De olika funktionerna i Admentum

Skolinfo – Under skolinfo hittar du samlad information om skolan och kontaktuppgifter som skolan valt att publicera.

Obekräftad frånvaro – Om eleven skulle ska delta på en viss lektion men läraren registrerar eleven som ogiltigt frånvarande så går det iväg ett meddelande till er som vårdnadshavare. För att spara personalens tid så att den kan ägnas till era barns lärande får ni en möjlighet att sjukanmäla direkt i systemet eller bekräfta frånvaron. Om ni bekräftar frånvaron meddelar ni skolan att ni samtidigt vet var ert barn befinner sig.

Sjukanmälan – Anmäl om ert barn inte kan gå till skolan på grund av sjukdom. Frånvarohistorik – Här listas all frånvaro så att man kan gå tillbaka och titta hur närvaron ser ut.

Planerad frånvaro – Här söker ni ledigt. Om ni sökt ledigt längre än en dag går det iväg en notis till den andra vårdnadshavaren (om det finns två vårdnadshavare). Den andre måste då godkänna ansökan innan den går in till skolan. Skolan godkänner eller avslår sedan ansökan direkt i systemet.

Kommunikation – Här samlas alla meddelanden i Admentum. Innehållet här speglas i appen. Tryck på ”skapa konversation” för att påbörja ett nytt meddelande. Det skapas en gruppkonversation med alla deltagare som läggs till. Det går även att starta konversationer genom att gå in under skolans namn uppe till höger och klicka på användaren som man vill konversera med.

Utveckling – Betyg (om ditt barn går i år 6-9), omdömen (om skolan använder Admentum för omdömen) och bedömningar på uppgifter och planeringar sammanställs här.

Planering – Om läraren lägger ut sina planeringar i olika ämnen så återfinns de här. Här har lärarna en möjlighet att kommunicera vad undervisningen kommer innehålla och hur den ska bedömas under en viss period. Planeringarna återfinns även i schemat på de lektioner i ämnet som planeringen är kopplad till. Om skolan använder något kompletterande digitalt system för lärandet kan man länkas vidare från planeringen.

Uppgifter – Läraren kan administrera sina uppgifter

(Prov, läxor, inlämningar etc.) i Admentum. Överst syns de pågående uppgifterna och under de uppgifter som är bedömda innevarande läsår. Om man klickar på ”Visa” längst till höger får man dels mer information om uppgiften och om uppgiften är bedömd syns även resultat där.

Fritids – Om ditt barn är anmält till fritidshemmet har du även en fritidsikon. Här anmäler du vilka vistelsetider ditt barn har. Du kan även fylla i om barnet får gå hem själv från fritid. När du registrerat ett grundschema kan du ändra tiden för en specifik dag en specifik vecka. Personalen loggar in och ut barnen i systemet. Inför varje lov och ledighet när fritids är öppet blir ni ombedda av skolan att redigera era tider. Ni måste alltså anmäla vilka tider som ert barn har i behov av att vara på fritids de dagarna.

Admentums app

I Admentums App kan du sköta det mesta av din kommunikation med skolan. När du loggat in första gången på webbsidan kan du även logga in i appen. Du hittar appen i Google Play eller Appstore, Admentum av Svenska Skolplattformen AB

Hämta appen i Apple Appstore

Ladda ner den till er platta eller mobiltelefon för enklast möjliga administration. Om du har fler barn på skolan swipar du från höger till vänster för att välja barn. Om du klickat in på någon funktion kan du swipa från vänster till höger för att återgå till förstasidan. Appen har ett par utvalda funktioner, med tanke på att underlätta den dagliga kommunikationen med ditt barns
skola. För full funktionalitet så gå till webbläsaren som du enkelt når via appen.

De olika funktionerna i appen

Ditt barns skoldag – Sammanfattning av dagen (dagens lektioner, matsedel, start- och sluttid och övrig information)

Meddelande – Sammanställning av alla meddelanden.

Schema – Här ser du ditt barns schema. Om du vrider på telefonen så kan du se hela veckans schema. En klickning in på lektionen ger dig mer information om den specifika lektionen.

Sjukanmälan – Som vårdnadshavare anmäler du sjukfrånvaro med ett klick. Om du sjukanmäler så gäller den för samma dag och efter klockan 18 blir anmälan för nästa dag.

Närvaro – När en elev blir registrerad som ogiltigt frånvarande av en lärare så går det iväg en notis till er app. Då får ni ta ställning till om ni tar ansvar för att eleven inte är på den lektionen som den ska. Ni får också en möjlighet att frånvaroanmäla om ni av någon anledning inte anmält att ert barn är sjukt. Om ni sökt ledigt (ledighetsansökan gör man via webben) får ni även en notis om ert barn har två registrerade vårdnadshavare och den andre sökt ledigt. Detta för att båda måste enligt lag godkänna ansökan. Skolan får alltså inte ansökan förrän båda vårdnadshavarna har godkänt den.

Fritids – Om ditt barn går på skolans fritidshem så får du en ikon för fritids. Här ska du anmäla dina barns vistelsetider och här kan du även kommunicera med fritidspersonalen (klicka på ”ändra”) om ditt barn ska gå med en kompis hem eller ska bli hämtad av någon annan närstående. Inför varje lov och ledighet när fritids är öppet måste ni anmäla vilka tider som ni önskar då. Ni kan även anmäla om ert barn är tillåtet att gå hem själv. Om ni kommunicerar via appen sparar ni pedagogernas tid som kan lägga på era barn istället. I appen klickar ni på ”ändra” för att kommunicera med fritids eller om ni vill ändra tid för en specifik dag.

Kontakt
Erica Danielsson

Erica Danielsson

Administratör
0158-801 776
administration@gnestawaldorfskola.se
Ylva Hallberg

Ylva Hallberg

Fritidsansvarig

ylva.hallberg@gnestawaldorfskola.se
Madeleine Nörgaard

Madeleine Nörgaard

Ekonomi
0158-801777
ekonomi@gnestawaldorfskola.se

Vitek Ronovsky

Rektor skola och fritids
072-231 34 70
rektor@gnestawaldorfskola.se

Maskerad

Fredag, 16 februari