Skip to main content

Vad är Waldorf?

Barn ska få vara barn

Waldorfskolan ser till barnet som en individ, för just vem hon är, utifrån vad hon själv är bra på och önskar att få bli.

Waldorfpedagogiken, som är en alternativ pedagogik till den som använder sig av i den kommunala skolan, ska eleven på sitt egna sätt få möta en mer tidlös bildning. Samhället och framtiden ska stå till tjänst för våra barns önskningar – och inte tvärtom.

I waldorfskolan är kunskap i teoriämnen, konstämnen och hantverksämnen lika mycket värda. Glädje och nyfikenhet inför skolarbete uppmuntras här mycket. Det behövs för att arbetet som vuxen ska vara meningsfullt. Waldorfskolan är en kreativ miljö för alla människor, där just deras unika förmåga välkomnas.

Vår utbildning leder till betyg och behörighet till alla gymnasium och därefter högskolor. Skolan följer nationella kunskapsmål som kompletteras med en tydlig konst- och idéhistorisk röd tråd som knyter samman ämnena och som följer med läsåren. Waldorfskolan i Sverige har ifrån regeringen fått behålla sin utmärkande pedagogik, och det är vi alla stolta över!

Välkomna!

Maskerad

Fredag, 16 februari