Skip to main content

Om waldorfpedagogiken

Vad är Waldorf?

Barn ska få vara barn. Waldorfskolan ser till barnet som en individ, för just vem hon är, utifrån vad hon själv är bra på och önskar att få bli. Läs mer

Varför välja Waldorf?

11 argument för att sätta sitt barn i en waldorfskola. Läs mer

Årstidsfesterna

I waldorfskolan strävar vi efter att få en rytm i lektionerna, dagens och veckans förlopp, månadernas och naturligtvis också i årsförloppet. Ett exempel är de regelbundet återkommande årstidsfesterna. Läs mer

År för år på Gnesta Waldorfskola

Undervisningen i waldorfskolor bygger på en fördjupad människokunskap som grundval för pedagogiken och målet med undervisningen är människobildning. Tanke, känsla och vilja är tre portar till människans inre värld. Även om tanke, känsla och vilja alltid bildar en levande helhet så mognar de fram i olika faser och rytmer. Läs mer

Vårfest & 30 års firande

25e maj