Skip to main content
Fritids

Klagomålsrutiner

Gnesta Waldorfskola strävar efter att hålla en hög kvalitet på vår verksamhet. Möjligheten att lämna klagomål på vår verksamhet är en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Om ni tycker att vi brister i något avseende och vill klaga på vår verksamhet kan ni använda er av följande rutiner. Våra rutiner är utformade enligt bestämmelserna för klagomålshantering i skollagen.

 • Huvudmän som bedriver skola eller annan verksamhet inom skolväsendet ska informera föräldrar och andra berörda om hur de ska göra om de vill klaga på verksamheten.
 • Om klagomålen visar att det finns brister i verksamheten så ska huvudmannen se till att bristerna åtgärdas.
 • Huvudmannen får själv bestämma hur arbetet med klagomål ska organiseras. Det måste dock finnas skriftliga rutiner, så att vem som helst kan se hur klagomål ska hanteras.
 • Rutinerna för klagomålshanteringen ska innehålla en intern ansvarsfördelning, som bland annat visar vem som har ansvar för att ta emot inkommande klagomål.

Gnesta Waldorfskoleförening har följande rutiner:

Om du har ett klagomål kan du fylla i formuläret här nedanför och skicka det direkt. Annars kan du ladda ned och fylla i Blankett för klagomålshantering. Denna blankett finns även att hämta på skolan eller förskolan. Du kan välja att lämna ditt klagomål muntligt men vi ser helst att du skriver ner klagomålet, då finns ditt klagomål dokumenterat med dina ord. Väljer du att lämna klagomålet muntligt kommer det att dokumenteras i efterhand av den du lämnar det till.

Om du önskar ett svar, uppge ditt namn, adress, mail och telefonnummer.

Har du fyllt in en blankett på papper så lämna din ifyllda blankett till rektor, förskolechef eller styrelse. Den som tar emot anmälan ansvarar för att skyndsamt utreda det som skapar oro eller missnöje. Rektor eller förskolechef rapporterar det inkomna klagomålet till huvudmannen (styrelsen).

Använd gärna formuläret nedan eller laddaner vår Blankett för klagomålshantering.

Lämna synpunkter

  Kontaktuppgifter

  Återkoppling
  Ange vilket sätt du vill att vi kontaktar dig:

  Kontakt
  Erica Danielsson

  Erica Danielsson

  Administratör & Biträdande rektor
  0158-801 776
  administration@gnestawaldorfskola.se
  Ylva Hallberg

  Ylva Hallberg

  Fritidsansvarig

  ylva.hallberg@gnestawaldorfskola.se
  Madeleine Nörgaard

  Madeleine Nörgaard

  Ekonomi
  0158-801777
  ekonomi@gnestawaldorfskola.se

  Vitek Ronovsky

  Rektor skola och fritids
  072-231 34 70
  rektor@gnestawaldorfskola.se

  Skolstart HT24

  19 augusti

  Gnesta Waldorfskolas fritids

  Fjällgatan 11B,
  646 32 Gnesta

  Telefon: 072-251 34 75

  Rektor

  Vitek Ronovsky
  rektor@
  gnestawaldorfskola.se

  072-231 34 70

  Fritidsansvarig

  Ylva Hallberg
  ylva.hallberg@
  gnestawaldorfskola.se

  Ekonomi

  Madeleine Nörgaard
  ekonomi@
  gnestawaldorfskola.se

  0158-801 777