Skip to main content
Fritids

Vårt fritids

Utelek, rörelse och frisk luft tillsammans med kamrater och lekglada vuxna är det bästa vi kan ge våra barn på fritids

Vi vill ge eleverna en möjlighet att utveckla sitt sociala liv och lära sig nytt, men också få chans till vila om det behövs.

Vi erbjuder organiserad dans, musik och lek både inomhus och utomhus flera dagar i veckan.

Det finns även möjlighet till hantverk som tovning, täljning och snickeri. Årstiderna och det som lever i barngruppen just nu, påverkar oss i vår planering.

De flesta mellanmål äter vi utomhus, där bakning och gräddning av sitt eget bröd över öppen eld är den stora favoriten.

Viktigast av allt är den fria leken som barnen själva väljer och styr, men de vuxna stöttar och inspirerar

Eleverna ska känna sig trygga och delaktiga, därför erbjuder vi återkommande fritidsråd. På råden får vi tillfälle att lyfta frågor som barnen väljer och tycker är viktiga.

Fritidsverksamhet erbjuds den del av dagen då elever inte går i skolan samt under alla lov. Ramtiden för fritidshemmets öppethållande är 06.00–18.00. Vi följer Gnesta kommuns riktlinjer för fristående fritidshem. Se information på Gnesta kommuns hemsida, länk kommer!

Varmt välkommen att ta kontakt med oss om du vill veta mer om vår verksamhet.

Kontakt
Nahid Rezaei

Nahid Rezaei

Rektor skola och fritids
072-231 34 70
rektor@gnestawaldorfskola.se
Madeleine Nörgaard

Madeleine Nörgaard

Ekonomi
0158-801777
ekonomi@gnestawaldorfskola.se
Ylva Hallberg

Ylva Hallberg

Fritidsansvarig

ylva.hallberg@gnestawaldorfskola.se
Erica Danielsson

Erica Danielsson

Administratör
0158-801 776
administration@gnestawaldorfskola.se

Mikaelifirande

Onsdag 27/9 är det Mikaelifirande

Gnesta Waldorfskolas fritids

Fjällgatan 11B, 646 32 Gnesta Telefon: 072-251 34 75

Rektor

Nahid Rezaei rektor@ gnestawaldorfskola.se 072-231 34 70

Fritidsansvarig

Ylva Hallberg ylva.hallberg@ gnestawaldorfskola.se

Ekonomi

Madeleine Nörgaard ekonomi@ gnestawaldorfskola.se 0158-801 777