Skip to main content
Förskola

Klagomålsrutiner

Klagomålshantering Gnesta Waldorfförskola

Vi ser klagomål och synpunkter som en viktig del i att förbättra vår verksamhet.

Klagomålshanteringen är ett sätt att:

  • Se barn och föräldrars behov från deras perspektiv
  • Stärka föräldrar och vårdnadshavares inflytande
  • Utöka dialogen med föräldrar och vårdnadshavare
  • Underlätta att enkelt och snabbt rätta till brister som uppstår i verksamheten

Du kan lämna ditt klagomål muntligt eller skriftligt. Du kan självklart vara anonym, men om du vill ha svar behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Om du inte kan eller vill lämna ditt klagomål digitalt går det bra att skicka det med post till:

Gnesta Waldorfförskola
Fjällgatan 12 D-E
646 32 Gnesta


Om Du som vårdnadshavare har klagomål på förskolans verksamhet använd nedanstående arbetsgång:

Kontakta i första hand ditt barns avdelning;

På Gnesta Waldorfförskola uppmuntrar vi att synpunkter/ klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den/ dem det berör.

Kontakta i andra hand rektor eller huvudman;

Om du inte tycker att du får rätt hjälp eller att pedagogerna inte lyssnar på dig bör du istället vända dig till rektorn. Du kan också vända dig direkt till rektorn om du anser att problemet är allvarligt eller inte hör direkt hemma i den dagliga verksamheten. Den pedagog du framfört klagomålet till eller rektor ansvarar för att uppföljning/ återkoppling sker inom 7 arbetsdagar. Vissa klagomål går att lösa direkt. Då startar vi inte någon utredning, men du får ändå återkoppling inom utlovad tid. Om du efter samtal eller annan kontakt med pedagoger och rektor fortfarande inte är nöjd kan du kontakta ordföranden i Waldorfskoleföreningens styrelse;

ordforande@gnestawaldorfskola.se

Blankett för klagomålshantering finns tillgänglig på samtliga avdelningar samt hos rektor. Man kan även ladda ner den från vår hemsida.

Här kan Ni ladda ner blanketten:

Klagomål/synpunkter:
Blankett-klagomål.docx

Här kan ni använda vårt webbformulär;

Klagomål/synpunkter länk till webbformulär:

Lämna klagomål via webbformulär

Kontakt

Förskolans arbetslag

Arbetslagsledare / förskollärare
forskolan@gnestawaldorfskola.se
Madeleine Nörgaard

Madeleine Nörgaard

Ekonomi
ekonomi@gnestawaldorfskola.se
Anneli Lennström

Anneli Lennström

Rektor förskola, skolchef
rektorforskolan@gnestawaldorfskola.se

Skolstart HT24

19 augusti

Gnesta Waldorfförskola

Fjällgatan 12 D-E,
646 32 Gnesta

Hitta hit

Rektor

Anneli Lennström
rektorforskolan@
gnestawaldorfskola.se

073 – 368 36 15

Våra avdelningar

Lillsippan 072-251 34 72
Backsippan 072-251 34 73
Fjällsippan 072-251 34 74


Ansök
Klagomål och Synpunkter