Skip to main content
Förskola

Vår förskola

Förskoleåldern är den magiska tid där vi lägger grunden till ett livslångt lärande

Här hittar du våra glada barn som just nu lever sin viktigaste tid – de leker. Förskolan följer den statliga läroplanen Lpfö 2018 och arbetar konstnärligt och systematiskt med lek, omsorg och lärande. Vi arbetar utifrån Waldorf pedagogisk metod. Den röda tråden i vår verksamhet är årstiderna och dess växlingar. Det har vi med oss i allt vårt tänkande.

Genom ett lustfyllt skapande, kreativitet och fantasi vill vi lägga grunden hos barnen till en tilltro på den egna förmågan. Barnen prövar och inspireras genom leken och lär sig hela tiden nya saker om sig själ och omvärlden. Alla sinnen behöver tilltalas och hela kroppen användas i små barns lärprocesser! Trygghet, närhet och vuxna goda förebilder som hör och ser barnen är viktigt. Pedagogernas roll är att fånga upp barnens intressen, stötta och omvandla impulser till nya kunskaper och erfarenheter. Att både få omsorg och bjudas på spännande utmaningar, sånger, sagor och dockteater hör barndomen till.

Hos oss lagas all mat från grunden av vår kock Ingrid. Maten är laktovegetarisk och det finns alltid möjlighet att få ett veganskt alternativ. Framåt lunchtiden sprider sig de ljuvligaste dofter i hela huset. Förskolans barn sitter gärna länge med sina pedagoger kring bordet, äter, pratar och njuter av den goda maten.

Du som förälder är viktig i vår förskola! Vi vill komplettera hemmet och tillsammans med dig skapa bästa möjliga förutsättningar för ditt barns lärande

En öppen dialog mellan familjer och förskolans pedagoger lägger grunden och skapar ömsesidigt förtroende och trygghet för barnet. Förutom den dagliga kontakten vid hämtning och lämning börjar vi terminen med uppstartsamtal. Vi ses regelbundet på utvecklingssamtal. Genom bilder och korta texter i en förskole-App ger vi er glimtar av förskolans vardag. På föräldramöten lyfter vi gemensamma frågor och fördjupar samtalen om Waldorfpedagogik.

Förskolans pedagoger och familjer arbetar tillsammans för att vårda och utveckla förskolans miljö. En lördag per termin har vi en gemensam arbetsdag och förskolans familjer turas om att städa och göra fint på sitt barns avdelning. I maj har föreningen vårfest och då bjuder förskolan in till öppet hus och informerar familjer som är intresserade av vår verksamhet. Även där är ditt föräldraengagemang viktigt.

Förskola har plats för 40 barn. Vi har två syskongrupper för barn i åldrarna 3-5 år och två småbarnsgrupper med 4–5 barn i varje grupp. 

Vi följer Gnesta kommuns riktlinjer för fristående förskolor, det innebär att vi har öppet utifrån familjernas behov, ramtiden är 06.00-18.00. Se information på Gnesta kommuns hemsida; Riktlinjer (gnesta.se)

Vill du veta mer om oss är du alltid välkommen att höra av dig!

Vi finns i den röda radhuslängan mitt emot skolan på Fjällgatan 12 D–E. Vi har en fin utemiljö, med en lekgård som vetter mot en liten skog på baksidan av huset, helt skild från gatan.
Alla sinnen behöver tilltalas och hela kroppen användas i små barns lärprocesser
Kontakt

Förskolans arbetslag

Arbetslagsledare / förskollärare
forskolan@gnestawaldorfskola.se
Madeleine Nörgaard

Madeleine Nörgaard

Ekonomi
ekonomi@gnestawaldorfskola.se
Anneli Lennström

Anneli Lennström

Rektor förskola, skolchef
rektorforskolan@gnestawaldorfskola.se

Skolstart HT24

19 augusti

Gnesta Waldorfförskola

Fjällgatan 12 D-E,
646 32 Gnesta

Hitta hit

Rektor

Anneli Lennström
rektorforskolan@
gnestawaldorfskola.se

073 – 368 36 15

Våra avdelningar

Lillsippan 072-251 34 72
Backsippan 072-251 34 73
Fjällsippan 072-251 34 74


Ansök
Klagomål och Synpunkter