Skip to main content

Introduktionskurs i waldorfpedagogik

Glimtar ur livet i waldorfförskolan.

En introduktionskurs för medarbetare, vikarier, rektorer, föräldrar, dig som funderar på att börja en pedagogisk utbildning…

Vad är Waldorf?

Barn ska få vara barn. Waldorfskolan ser till barnet som en individ, för just vem hon är, utifrån vad hon själv är bra på och önskar att få bli.

Waldorfpedagogiken, som är en alternativ pedagogik till den som använder sig av i den kommunala skolan, ska eleven på sitt egna sätt få möta en mer tidlös bildning. Samhället och framtiden ska stå till tjänst för våra barns önskningar – och inte tvärtom.

Årstidsfester

I waldorfskolan strävar vi efter att få en rytm i lektionerna, dagens och veckans förlopp, månadernas och naturligtvis också i årsförloppet. Ett exempel är de regelbundet återkommande årstidsfesterna.

Allt detta ger en rytm åt hur vi gestaltar läsåret i Waldorfskolan, som återkommer genom skolåren, och de är alla viktiga mötesplatsen för oss alla barn och lärare.

Waldorfpedagogik

Gnesta Waldorfskola grundades för snart 30 år sedan med några få elever i en liten lägenhet. Skolan bars från allra […]