Skip to main content

Vi är med i Grön Flagg!

Grön Flagg är ett unikt lärandeprogram inom hållbar utveckling. Vi har nu fått klartecken på vårt plan för viktiga hållbarhetsarbete och genomförande kring Grön flagg! Nu sätter vi igång arbetet för att bli en Grön flagg skola. Skolans ansvarige för projektet är Ilina Garib. 

Läs mer på hsr.se/gronflagg.