Skip to main content

Stopp! Min kropp! – veckan

För barns rätt till trygghet!

Vi vill göra det enklare att prata om kroppen, känslor och gränser för att barn alltid ska känna sig trygga med att berätta för vuxna om något inte känns bra. Vi vill att viktiga vuxna, förskolor, lågstadier och föreningsliv ska jobba med Stopp! Min kropp! vilken vecka som helst under året, men under vecka 42, 16-22 oktober, lyfter vi Stopp! Min kropp!-frågorna lite extra.

Läs mer här!