Skip to main content

Inblick på fritids

Fritids har precis avslutat en serietidningsverkstad där eleverna har gjort sina egna serietidningar från bindning till skrift och text. 

Tidningar finns nu tillgängliga så att alla kan få läsa dem.

Under våren kommer fritids göra utflyter till skogen i närområdet för att samla material till herbarium för att plasta in och kunna göra sina egna bokmärken. De kommer även hinna med ett besök på brandstationen.