Skip to main content

Dags för uppstartsamtal

Dags för uppstartsamtal-ett kort men viktigt ”Tillsammans-samtal” med förskolans pedagoger.

Vecka 33 och 34!

Så möts vi igen efter en härlig sommar! Vi säger välkommen till nya och gamla vänner och känner kanske fortfarande en saknad efter de som slutade förskolan i våras. På förskolan handlar de första veckorna på hösten om att bygga trygga barngrupper, socialt samspel, regler, kamratskap. Vi vuxna lyssnar in och utgår från de intressen och lekar som uppstår i barnens möten med varandra. Utifrån det planerar vi aktiviteter och lärsituationer. Mycket spännande har hänt i varje barns liv sedan vi sågs sist. Barnen växer, mognar och får nya erfarenheter. Genom uppstartsamtalet har ni familjer möjlighet att låta ert barn komma till tals. Genom er nulägesbild bygger vi en viktig bro mellan hemmet och förskolan.

Uppstartsamtalet är ett kort möte ca 15 minuter och vårt mål är att genomföra samtalen i anslutning till hämtning eller lämning.

Hälsningar Förskollärare Teamet, Gnesta Waldorfförskola