Skip to main content

Waldorfpedagogik

Gnesta Waldorfskola grundades för snart 30 år sedan med några få elever i en liten lägenhet. Skolan bars från allra första början av en mycket stark drivkraft – den drivkraft som gör att vi idag har över 250 barn i skolan och förskolan. Den heter waldorfpedagogik.

Styrelsen för Gnesta Waldorfskoleförening har därför inlett en process som ska stärka och fördjupa waldorfpedagogiken i våra verksamheter. Detta kommer vi att göra (bland annat) under året 2022:

  1. Firandet av skolans 30-års jubileum – Vi vill tillsammans med alla medlemmar sätta igång och förbereda firandet 2024 redan nu. Fördjupning av waldorfpedagogik och arbete med föreningens långsiktiga vision ska vara en del av processen. Vi startar med ett uppstartsmöte den 19 april 18.30-20.00 i skolan som alla intresserade är välkomna till. Ansvarig: Denise Ferreira, ledamot i styrelsen
  2. Studiecirkel Inledning i waldorfpedagogik –  Denna studiecirkel med initiativ från styrelsen för Gnesta Waldorfskoleförening har redan genomförts två gånger både fysiskt och digitalt och erbjuds nu i helt digital form till alla waldorfskolor i Sverige. Studiecirkeln är riktad till vårdnadshavare, medarbetare, styrelsemedlemmar, rektorer och alla med intresse för grundorientering i waldorfpedagogik som berör bl.a. pedagogikens bakgrund, undervisningssätt och plats i vår nutid. Vi börjar den 17 april. Medlemmar i GWF gratis! Se affisch med mer information här. Ansvarig: Vitek Ronovsky, suppleant i styrelsen
  3. Intern grundutbildning i waldorfpedagogik – Till hösten 2022 kommer GWF att starta en obligatorisk grundutbildning i waldorfpedagogik för samtliga medarbetare i våra verksamheter. Utbildningen kommer att innehålla flera steg som fortsätter även under läsåret 2023/24 och sedan löpande.

Vi vill även passa på och dela med oss av styrelsens programförklaring, områden som styrelsen väljer att fokusera på under 2022.

Tveka inte att höra av er om ni har frågor eller tankar!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Gnesta Waldorfskoleförening