Som förälder i en waldorfskola är du viktig och behövd

Du förväntas ta ansvar och vara delaktig i dina barns skola. Lärarna ansvarar för undervisningen och har det pedagogiska ansvaret och driver skolverksamheten, men skolan bärs till stor del också av föräldrarna. Det innebär att föräldrarna tillsammans ordnar vårfest/öppet hus ledd av föräldra-Navet, deltar i arbetsdagar och föräldramöten.

Skolans Öppna hus om våren har till uppgift att både vara en mötesplats för skolans lärare, elever och föräldrar samt att välkomna nya föräldrar och elever som visar intresse för att gå på vår skola.

Dygnsrytmen är viktig för att eleven ska kunna arbeta i skolan. Vi anser att det är viktigt att barnen gör få aktiviteter om kvällarna, så att de kan finna ro, bli trötta, sova och vara pigga nästa dag i skolan. Vi avråder därför föräldrarna från att låta eleverna se på tv, använda Internet och spela tv- och datorspel om kvällarna.

En gång per termin ordnas en arbetshelg då vi gör fint både inne i skolan och ute på skolgården. Vi målar, rensar rabatter, reparerar mindre saker, städar med mera. Detta är ett bra tillfälle att lära känna varandra och varandras barn. Under dagen görs ett uppehåll för gemensam lunch. Ja, skolan bärs av vårt gemensamma arbete och engagemang.

Alla föräldrar kan vara medlemmar eller stödmedlemmar i Gnesta Waldorfskoleförening. I varje klass finns två klassföräldrar som tillsammans bildar föräldraföreningen Navet.