Hej!

Styrelsen kallar härmed alla medlemmar och vårdnadshavare i föreningen Gnesta Waldorfskoleförening till årsmötet som kommer att ske på måndag den 7/12 kl. 19-20. Pga. Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande coronaviruset kommer årsmötet att vara digitalt via mötesplattformen Zoom.

Zoomlänk och årsmöteshandlingar har skickats till alla medlemmar och vårdnadshavare.

Årsmötet följs av ett konstituerande styrelsemöte.

Med vänlig hälsning

styrelsen via Vitek Ronovsky, sekreterare

Kontakt: styrelsen@gnestawaldorfskola.se