Gnesta Waldorfskola, förskola och fritids drivs av Gnesta Waldorfskoleförening, vars styrelse är huvudman för verksamheten. Att vara medlem är frivilligt, men alla som vill kan bli det. Nytt för i år är att det inte kostar något att bli medlem. Däremot är frivilliga bidrag välkomna. De pengar som samlas in på detta sätt kommer att gå till en eller flera aktiviteter som föreslås till årsmötet och som sedan årsmötet fattar beslut om. Vi hoppas givetvis att många ska vilja vara med för att skapa en stark förening. 

Du blir medlem genom att fylla i detta medlemsformulär. Det tar ungefär 3 minuter.

https://forms.gle/wejsZaE3GTrLz8Qw9

Oavsett om du är medlem eller inte, är du alltid välkommen att kontakta oss med frågor, funderingar eller klagomål. På vår hemsida www.gnestawaldorfskola.se under rubriken “Kontakta oss” finns information om hur du gör för att framföra klagomål. Under fliken “Om oss” kan du se vilka vi är som sitter i styrelsen.

Vår mejladress är: styrelsen@gnestawaldorfskola.se 

Med önskan om en fin hösttermin,

Styrelsen för GWF 

via Ulrika Andersson, suppleant