Barn ska få vara barn. Waldorfskolan ser till barnet som en individ, för just vem hon är, utifrån vad hon själv är bra på och önskar att få bli.

I Waldorfskolan, som är en alternativ pedagogik till den kommunala skolan, ska eleven på sitt egna sätt få möta en mer tidlös bildning. Kunskap ska inte tillåtas styras av temporära trender i varken politiken eller i näringslivet, anser vi. Samhället och framtiden ska stå till tjänst för våra barns önskningar – och inte tvärtom.

I waldorfskolan är kunskap i teoriämnen, konstämnen och hantverksämnen lika mycket värda. Glädje och nyfikenhet inför skolarbete uppmuntras här mycket. Det behövs för att arbetet som vuxen ska vara meningsfullt. Waldorfskolan är en kreativ miljö för alla människor, där just deras unika förmåga välkomnas.

Vår utbildning leder till betyg och behörighet till alla gymnasium och därefter högskolor. Skolan vilar på en kristen värdegrund, precis som den kommunala skolan. Skolan följer nationella kunskapsmål som kompletteras med en tydlig konst- och idéhistorisk röd tråd som knyter samman ämnena och som följer med läsåren. Waldorfskolan i Sverige har ifrån regeringen fått behålla sin utmärkande pedagogik, och det är vi alla stolta över! Välkomna!

En waldorfpedagogs tankar

Att intressera sig för och att se en liten människa är stort. Ett möte med ett barn eller en vuxen människa skall vi göra det allra bästa av.

Vi vill hitta guldet i barnet.

Fördömande får inte finnas utan vi skall försöka förstå vad som händer i olika situationer.

Det är viktigt att aldrig hänga på barnet en märkeslapp med hopplöshet. Våga se det gåtfulla i barnet som har det svårt. Tanke, känsla och vilja är underbara redskap i mig. Allt finns redan i barnet och möjligheterna är i själva verket oändliga, om vi hanterar dem rätt.

En pedagog är den som vandrar med barnen. I tanken skall du dock ligga en bit längre fram för att ge barnet en meningsfull tillvaro.

Det är fantastiskt att vara pedagog nu – i vår tid. Vi måste ha modet att kunna göra fel. Vi måste lära barnen att tänka världen till det bättre. Vi måste ha en hel del människokunskap för att kunna arbeta på rätt sätt. En ensidig uppmärksamhet av yttre kvalitet skall ej få påverka de inre osynliga förhållandena. Skall barnets tillvaro kunna balanseras, måste detta fungera, helt oberoende av varandra. För pedagogen gäller det att känna till detta och iaktta det noga, så att vi vet vad det växande barnet kräver och gläds åt.

Humor och intryck skall passa barnet, i de olika stadier av utveckling det befinner sig i. Vi vädjar till fantasin och låter barnets rörlighet och livlighet leva inom oss. Av detta blir vi stimulerade, frigjorda och rörliga i själen. På så vis överför vi entusiasm till barnet. Barnen härmar efter allt omkring dem och vi bör vara goda förebilder.

 

Nyfiken på att läsa mer om waldorfpedagogik? Klicka på länkarna!

10 argument för att sätta sitt barn i waldorfskola.

Waldorfskolefederationen

Waldorf i korthet (från Waldorfskolefederationens hemsida)