Trivselprogrammet

 
På Gnesta Waldorfskola tillämpas trivselprogrammet. Trivselprogrammet används i dagsläget av fler än 1300 skolor i norden.
Programmets fokus ligger på att aktivera och inkludera elever i lekar, spel och andra former av umgänge & samhörighet under skoldagens raster. Elever i alla årskurser från 3:e till 9:e klass utbildas vid skolårets start till trivselledare och är sedan med i planering och organisering av rastaktiviteter där alla som önskar kan delta.

Nyfiken på mer information om programmet? Besök trivselprogrammets hemsida.