Styrelsen

Styrelsen väljs av Gnesta Waldorfskoleförening på årsmötet. Styrelsearbetet är arvoderat. Sittande styrelse tillträdde i december 2021.

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta styrelsen på styrelsen@gnestawaldorfskola.se. Ledamöternas mejladresser är namn.efternamn@gnestawaldorfskola.se.

Är du intresserad av att vara med i styrelsen? Kontakta valberedningen@gnestawaldorfskola.se.