Styrelsen

Styrelsen väljs av Gnesta Waldorfskoleförening på årsmötet. Styrelsearbetet är arvoderat. Sittande styrelse tillträdde den 7 december 2020. Styrelsen väljs för ett år.

Roll i styrelsen Namn Yrke Anknytning
till verksamheterna
Ordförande Cecilia Kallenberg Psykolog/Psykoterapeut Mormor till barn i skolan
Vice ordförande Markus Apelgren Arbete inom LSS Extern
Sekreterare Vitek Ronovsky Waldorflärare Extern
Kassör Magnus Granstedt Redovisningskonsult Extern
Ordinarie ledamot Lena Olds Skolledare Extern
Suppleant Selina Eriksson Statsvetare Förälder
Suppleant Ulrika Andersson Journalist Förälder
Suppleant Marina Ubilla Eurytmilärare Medarbetare

 

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på styrelsen@gnestawaldorfskola.se .

Är du intresserad av att vara med i styrelsen? Kontakta valberedningen@gnestawaldorfskola.se .