Styrelsen

Styrelsen väljs av Gnesta Waldorfskoleförening på årsmötet. Styrelsearbetet är arvoderat. Sittande styrelse tillträdde den 5 februari 2020. Styrelsen väljs för ett år.

Roll i styrelsen Namn Yrke Anknytning
till verksamheterna
Ordförande Cecilia Kallenberg Psykolog/Psykoterapeut Mormor till barn i skolan
Vice ordförande Markus Apelgren Arbete inom LSS Extern
Sekreterare Vitek Ronovsky Waldorflärare Förälder
Kassör Magnus Granstedt Redovisningskonsult Extern
Ordinarie ledamot Lena Olds Skolledare Extern
Ordinarie ledamot Kjell Glinning Rektor GWS Rektor
Suppleant Ulrika Andersson Journalist Förälder

 

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på styrelsen@gnestawaldorfskola.se .

Är du intresserad av att var med i styrelsen? Kontakta valberedningen@gnestawaldorfskola.se .