Styrelsen

Styrelsen väljs av Gnesta Waldorfskoleförening på årsmötet. Styrelsearbetet är arvoderat. Sittande styrelse tillträdde den 22 oktober 2018.

Roll i styrelsen Namn Yrke Anknytning
till verksamheterna
Valperiod
Ordförande Lars Svedin Ekonom Extern 2017-10 – 2019-10
Vice ordförande Markus Apelgren Arbete inom LSS Extern 2018-10-22 – 2019-10
Sekreterare Joel Ekstrand Dataforskare Förälder 2018-10-22 – 2019-10
Kassör Moa Grundemark Redovisningskonsult Förälder 2017-10 – 2019-10
Ordinarie ledamot Ulrika Andersson Journalist Förälder 2018-10-22 – 2019-10
Suppleant Kjell Glinning Lärare Pedagog 2018-10-22 – 2019-10

 

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på styrelsen@gnestawaldorfskola.se .

Är du intresserad av att var med i styrelsen? Kontakta valberedningen@gnestawaldorfskola.se .