Särskolan

För närvarande har Gnesta Waldorfskola ingen särskoleklass. Skolan har dock tillstånd att bedriva särskola och kommer att upprätta en särskoleklass så fort önskemål om detta uppkommer.

En beskrivning av hur särskolan var upplagd under de åren den bedrevs:

De första skolåren gick särskolebarnen i en mindre undervisningsgrupp – en så kallad lillklass – som hade ett nära samarbete med en eller flera av skolans övriga klasser. Detta samarbete anpassades efter barnens utveckling och individuella behov.

Från årskurs fyra blev särskoleklassen gradvis en egen fristående klass. Skoldagen gavs en rytmisk återkommande struktur för att skapa kontinuitet och stabilitet, vilket är en förutsättning för barnens trygghet och lärande.

I ett större perspektiv följer skolåret årstidernas gång. Förutom naturens förändringar uppmärksammar skolan högtider som till exempel Mikaeli, S:t Martin och advent. Under vårterminen hålls en stor maskerad, där alla skolans klasser deltar, med teman som ”All världens länder”, ”Mystiska skogen”, ”Havens djur” och ”Cirkus”.

Den teoretiska undervisningen läggs upp individuellt för att möta varje elevs behov. Vi lägger också mycket stor vikt vid praktiska ämnen: målning, körsång, hantverk (textil, trä, smide), eurytmi och gymnastik.