Förskolans organisation

Förskolelärarkollegiet håller i den dagliga verksamheten på förskolan. De deltar även i och får stöd av grundskolans kollegium vid behov. I förskoleverksamheten ansvarar de för den pedagogiska tillämpningen och utvecklingen, att förbereda medarbetaranställningar, antagning till förskolan, formulerar och förverkligar förskolans visioner tillsammans med föräldrar samt kontinuerlig fortbildning av kollegiets medlemmar.