En ideell förening

Gnesta Waldorfskola och Gnesta Waldorfförskola drivs av Gnesta Waldorfskoleförening, en ideell förening vars ändamål är att driva waldorfskola samt tillhörande verksamheter, såsom förskola och fritidshem, där antroposofisk människosyn ligger till grund.

Styrelsen är huvudman för verksamheterna och har det juridiska och ekonomiska ansvaret för dessa. Styrelsens uppgift är att leda föreningens verksamheter i enlighet med gällande lagar och förordningar samt i enlighet med föreningens stadgar. Styrelsens arbete ska bidra till att skapa en livskraftig skola och förskola med utveckling, tillväxt och god arbetsmiljö.

Vem kan bli medlem?

  • Medlem kan var och en bli som önskar stödja föreningens verksamhet.
  • Rösträtt har de medlemmar som är medarbetare, vårdnadshavare, vårdnadshavare i kö, ledamot eller suppleant i föreningens styrelse.
  • Var och en som önskar stödja föreningens verksamhet kan bli stödmedlem, dock utan rösträtt.

Hur blir jag medlem?

Du blir medlem genom att fylla i detta medlemsformulär. 

https://forms.gle/wejsZaE3GTrLz8Qw9

OBS! Genom att bli medlem godkänner du Policy för dataskydd av medlemsregister inom Gnesta Waldorfskoleförening (se länk):
https://drive.google.com/file/d/1p6AaYOn7Yu0NRX7P_reHrkIjhWsY0cUy/view?usp=sharing

Vill du bidra?

Att bli medlem kostar inget. Däremot är frivilliga bidrag välkomna. De pengar som samlas in på detta sätt kommer att gå till en eller flera aktiviteter som föreslås till årsmötet och som sedan årsmötet fattar beslut om.

Skicka frivilliga bidrag till vårt bankgiro 5569-9854 och märk inbetalningen med ”MEDLEMSBIDRAG”. Pengarna ska användas till aktiviteter som du som medlem får medbestämma om på årsmötet. 

Har du frågor?

Du är välkommen att rikta frågor rörande medlemskap till föreningens medlemsansvarig: vitek.ronovsky@gmail.com

Du kan också kontakta styrelsen via styrelsen@gnestawaldorfskola.se