En ideell förening

Gnesta Waldorfskola och Gnesta Waldorfförskola drivs av Gnesta Waldorfskoleförening, en ideell förening vars ändamål är att driva waldorfskola samt tillhörande verksamheter, såsom förskola och fritidshem, där antroposofisk människosyn ligger till grund.

Styrelsen är huvudman för verksamheterna och har det juridiska och ekonomiska ansvaret för dessa. Styrelsens uppgift är att leda föreningens verksamheter i enlighet med gällande lagar och förordningar samt i enlighet med föreningens stadgar. Styrelsens arbete ska bidra till att skapa en livskraftig skola och förskola med utveckling, tillväxt och god arbetsmiljö.

Vill du bli medlem eller stödmedlem i Gnesta Waldorfskoleförening?

Så här funkar det:

  • Medlem kan var och en bli som önskar stödja föreningens verksamhet och som betalar den av årsmötet fastställda medlemsavgiften.
  • Rösträtt har de medlemmar som är medarbetare, vårdnadshavare, vårdnadshavare i kö, ledamot eller suppleant i föreningens styrelse. Aktuell medlemsavgift är 100 kronor/vuxen och läsår.
  • Var och en som önskar stödja föreningens verksamhet kan bli stödmedlem, dock utan rösträtt. Stödmedlem blir du genom att betala in önskad medlemsavgift/vuxen och läsår.

Medlemsavgiften betalas in till Gnesta Waldorfskoleförenings bankgiro 5569-9854.
OBS! Uppge ditt namn i samband med inbetalningen.

Har du frågor? Kontakta oss på styrelsen@gnestawaldorfskola.se