SKOLANS MOBILPOLICY

 

Mobilpolicy 

Vi medarbetare på Gnesta Waldorfskola är medvetna om att användandet av mobiltelefoner och andra elektroniska enheter negativt påverkar uppmärksamhet, välmående och social samvaro.

Medarbetare 

Medarbetare använder mobilen enbart i arbetsrelaterade situationer, samt i undervisningssyfte när medarbetare anser att det är relevant.

Elever

Mobil skall vara avstängd innan beträdande av skolområde.
Alla elevers elektroniska enheter lämnas in avstängda innan skolan börjar. De förvaras under skoldagen i ett låst skåp och delas ut igen efter skoldagens slut. Under skoltid får de endast användas i undervisningssyfte efter lärarens övervägande.
Om eleven går på morgonfritids lämnas mobilen in vid ankomst till skolan.

Besökande (vårdnadshavare)

 Mobil används ej på skolans område.

<h2″>Mobilpolicyn gäller även vid utflykter </h2″>

 

 

Skolgården är en mobilfri zon!