SKOLANS MOBILPOLICY

På Gnesta Waldorfskola har vi en mobilpolicy sedan några år tillbaka. I utformningen har såväl medarbetare som elever varit delaktiga. Vi är väldigt stolta och nöjda över denna policy!

Mobilpolicy

Vi medarbetare på Gnesta Waldorfskola är medvetna om att användandet av mobiltelefoner och andra elektroniska enheter negativt påverkar uppmärksamhet, välmående och social samvaro.

Medarbetare

Medarbetare använder mobilen enbart i arbetsrelaterade situationer, samt i undervisningssyfte när medarbetare anser att det är relevant.

Elever

Alla elevers elektroniska enheter lämnas in avstängda innan skolan börjar. De förvaras under skoldagen i ett låst skåp och delas ut igen efter skoldagens slut. Under skoltid får de endast användas i undervisningssyfte efter lärarens övervägande.

Besökande (vårdnadshavare)

Mobiltelefoner bör ej användas framför barn på skolgården eller i skolhusen.
Mobilpolicyn gäller även vid utflykter

Elever får använda sina mobiltelefoner inomhus fram till 8:30.
Ljudet ska då vara avstängt.

Om eleven går på morgonfritids lämnas mobilen in vid ankomst till skolan.

Skolgården är en mobilfri zon!

SKOLAN TAR INTE STÄLLNING I DEBATTEN KRING STRÅLNING.