Media och barn i o/balans

Exklusiv föreläsning torsdag den 6/2 kl 18.30

Peter Andersson gästar Gnesta Waldorfskola

Varför är det så viktigt att vi hjälper våra barn att lära sig att använda sina sinnen? Händer det inte av sig självt?

Hur kan användning av media bidra till sinnesutveckling eller är den bara hämmande? I en tid av överstimulering och sinnesöveransträngning

Uppstår frågor som:

Vilken innebörd har de tolv sinnena för människans utveckling?

Vad händer om de inte utvecklas?

Hur gör man i Waldorfskolan?

Dessa och flera frågor, som ni gärna få ta med er, ska belysas under kvällen. Speciellt inbjuden föreläsare till temat är Peter Andersson. Han är känd allmänläkare på olika Waldorfskolor i 18 år. I samband med det har han många gånger föreläst om sinnenas utveckling hos barn i förhållande till modern media.

Peter kommer förtydliga bakgrunden till den antropsofiska sinnesläran och därav förmedla konkreta strategier, så att vi föräldrar och pedagoger blir stärkta och tryggare i hur vi kan hjälpa våra barn att utvecklas med alla sina sinnen i en tid av digital media.

Varmt välkomna!

Kl 18:30

6/2 Stora salen, Gnesta Waldorfskola