GWS söker inför hösten 2021:

Klasslärare

Stöd/resurspedagog/elevassistent

Lärare i Modersmålsundervisning (Finska, Hebreiska, Engelska)

Speciallärare

Specialpedagog

Musiklärare

 

Vid intresse kontakta rektor: