GWS söker inför hösten 2021:

Biträdande rektor

Klasslärare

Stöd/resurspedagog/elevassistent

Lärare i Modersmålsundervisning (Finska, Hebreiska, Engelska)

Speciallärare

Specialpedagog

Ämneslärare: Musik, Matematik, Hemkunskap, Teknik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid intresse kontakta rektor: