Gnesta Waldorfskoleförening

Gnesta Waldorfskola och Gnesta Waldorfförskola drivs av Gnesta Waldorfskoleförening, en ideell förening vars ändamål är att driva waldorfskola samt tillhörande verksamheter, såsom förskola och fritidshem, där antroposofisk människosyn ligger till grund.

Styrelsen är huvudman för verksamheterna och har det juridiska och ekonomiska ansvaret för dessa. Styrelsens uppgift är att leda föreningens verksamheter i enlighet med gällande lagar och förordningar samt i enlighet med föreningens stadgar. Styrelsens arbete ska bidra till att skapa en livskraftig skola och förskola med utveckling, tillväxt och god arbetsmiljö.