Gnesta Waldorfskoleförening – en ideell förening

 
Gnesta Waldorfskoleförening är en ideell förening vars ändamål är att driva waldorfskola samt tillhörande verksamheter, såsom förskola och fritidshem, där antroposofisk människosyn ligger till grund.

Föreningens Styrelse har det juridiska och ekonomiska ansvaret för föreningens verksamheter. Styrelsens uppgift är att leda föreningens verksamheter i enlighet med gällande lagar och förordningar samt i enlighet med föreningens stadgar. Styrelsen arbete ska bidra till att skapa en livskraftig skola och förskola med utveckling, tillväxt och god arbetsmiljö.

Medlem kan var och en bli som önskar stödja föreningens verksamhet. Rösträtt har de medlemmar som är medarbetare, föräldrar eller köföräldrar till skolan och förskolan. Övriga medlemmar är stödmedlemmar utan rösträtt. Varje medlem utom stödmedlem som betalat medlemsavgift senast sju dagar före föreningsmöte är röstberättigad.

Medlemsavgift är 200 kr/vuxen och läsår och 300 kr/familj per läsår. Som medlem får du en prenumeration av På väg – en tidskrift för waldorfpedagogik.
Välkommen att ta kontakt med föreningen om du vill veta mer.

 

Är du intresserad av att bli medlem eller stödmedlem i Gnesta Waldorfskoleförening?

Medlem blir du genom att betala in önskad medlemsavgift till bankgiro 5569-9854.
OBS. Var noga med att uppge ditt/era namn i samband med inbetalningen.

För stödmedlemskap eller övrig, kompletterande information – varmt välkommen att ta kontakt.