Gnesta Waldorfskoleförening

Är du intresserad av att bli medlem eller stödmedlem i Gnesta Waldorfskoleförening?

Medlemmar i föreningen är alla föräldrar, medarbetare och var och en som önskar stödja föreningens verksamhet. Rösträtt har de medlemmar som betalar medlemsavgift. Övriga medlemmar är stödmedlemmar utan rösträtt. Medlemsavgift är 200kr/vuxen och läsår eller 300kr/familj och läsår. Medlemskap i föreningen innebär även en prenumeration av tidskriften På väg som handlar om waldorfpedagogik. Välkommen att ta kontakt om du vill veta mera.

Bankgironummer: 5569 – 9854