Utelek, rörelse och frisk luft tillsammans med kamrater och lekglada vuxna är det bästa vi kan ge våra barn på fritids

Vi vill ge eleverna en möjlighet att utveckla sitt sociala liv och lära sig nytt, men också få chans till vila om det behövs.

Vi erbjuder organiserad dans, musik och lek både inomhus och utomhus flera dagar i veckan.

Det finns även möjlighet till hantverk som tovning, täljning och snickeri. Årstiderna och det som lever i barngruppen just nu, påverkar oss i vår planering.

De flesta mellanmål äter vi utomhus, där bakning och gräddning av sitt eget bröd över öppen eld är den stora favoriten.

Viktigast av allt är den fria leken som barnen själva väljer och styr, men de vuxna stöttar och inspirerar

Eleverna ska känna sig trygga och delaktiga, därför erbjuder vi återkommande fritidsråd. På råden får vi tillfälle att lyfta frågor som barnen väljer och tycker är viktiga.

Varmt välkommen att ta kontakt med oss om du vill veta mer om vår verksamhet.

Telefon: 0722-51 34 75

Tina Bäck: tina.beck@gnestawaldorfskola.se