Förskoleåldern är den magiska tid där vi lägger grunden till allt lärande. 

Här hittar du våra glada barn som just nu lever sin viktigaste tid – de leker. Vi är en waldorfpedagogisk förskola, som arbetar med vår waldorfpedagogiska läroplan och den statliga läroplanen, Lpfö-98, sida vid sida. Den röda tråden i vår verksamhet är årstiderna och dess växlingar. Det har vi med oss i allt vårt tänkande. Barnen lär genom leken och söker sin kunskap. Hela kroppen används!

Pedagogernas roll är att stötta och ge impulser.  Vi försöker fånga det som lever i barngruppen och vara närvarande förebilder i vardagen.

Vi finns i den röda radhuslängan mitt emot skolan på Fjällgatan 12 D–E. Vi har en fin utemiljö, med lekgården som vetter mot en liten skog på baksidan av huset, helt skild från gatan.

På vår förskola har vi plats för som mest 40 barn. Vi har två syskongrupper där vi har max 16 barn och två småbarnsgrupper med 4–5 barn i varje grupp. 

Förskolan har öppet alla vardagar och lov. Ramtiden för öppethållande är 06.00–18.00. Vi följer Gnesta kommuns riktlinjer för fristående förskolor. Se information på Gnesta kommuns hemsida, länk kommer!

Vill du veta mer om oss är du välkommen att höra av dig!

En intresseanmälan går att göra här på hemsidan.

Du kan också läsa mer om oss på Gnesta kommuns hemsida.

Gnesta Waldorfförskola
Fjällgatan 12 D–E
64632  GNESTA

Tel: 073–368 36 15

Du som förälder är viktig i vår förskola! Vi vill komplettera hemmet och tillsammans med dig skapa bästa möjliga förutsättningar för ditt barns lärande.

Därför är det väsentligt för oss att vi har en öppen dialog och tillfälle till givande tankeutbyte. Utöver föräldramöten och utvecklingssamtal har vi fortbildningskvällar där du får möjlighet att lära dig mer om waldorfpedagogik eller så tar vi upp ett aktuellt tema.

Du hjälper också till rent praktiskt på förskolan, genom att delta i vår arbetsdag en gång per termin och genom att hjälpa till vid vårfesten med att informera om vår verksamhet till andra intresserade föräldrar. Familjerna delar också på städansvaret av vår fina förskola.