Hej!

Styrelsen för Gnesta Waldorfskoleförening har satt igång ett arbete med en framtidsvision för vår förening. En led i detta arbete är en enkät som ni nu får av oss. Denna enkät har som syfte att undersöka de viktigaste faktorer som får vårdnadshavare att sätta sina barn på Gnesta Waldorfskola och Waldorfförskola. Enkätens resultat kommer att ligga till grund för ett fortsatt arbete med föreningens utveckling.

Därför vill vi nu be samtliga vårdnadshavare till barn i skolan och förskolan att fylla i enkäten. Den har endast 2 obligatoriska frågor och kan besvaras på 3 minuter! Varje röst räknas!

https://forms.gle/g7y2FhHSb2MWZK8bA

Enkäten är öppen 8-22 mars 2021. Om ni har frågor gällande denna enkät, medlemskap eller engagemang i föreningen är ni varmt välkomna att vända er till Vitek Ronovsky, föreningens medlemsansvarig: vitek.ronovsky@gmail.com, 0703299483

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Gnesta Waldorfskoleförening