Bli medlem

Vill du bli medlem eller stödmedlem i Gnesta Waldorfskoleförening?

Så här funkar det:

  • Medlem kan var och en bli som önskar stödja föreningens verksamhet och som betalar den av årsmötet fastställda medlemsavgiften.
  • Rösträtt har de medlemmar som är medarbetare, vårdnadshavare, vårdnadshavare i kö, ledamot eller suppleant i föreningens styrelse. Aktuell medlemsavgift är 100 kronor/vuxen och läsår.
  • Var och en som önskar stödja föreningens verksamhet kan bli stödmedlem, dock utan rösträtt. Stödmedlem blir du genom att betala in önskad medlemsavgift/vuxen och läsår.

Medlemsavgiften betalas in till Gnesta Waldorfskoleförenings bankgiro 5569-9854.
OBS! Uppge ditt namn i samband med inbetalningen.

Har du frågor? Kontakta oss på styrelsen@gnestawaldorfskola.se