informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar inför ht-20 på GWS tisdagen den 4/2 kl.18-20.

Alla intresserade är välkomna!