• INFORMATIONSMÖTE på Gnesta Waldorfförskola den 8:e februari.